Hyresvillkor

Crystal Bay Park Apartment

1. Hyresavtal och nycklar
Avtalet är bindande då hyresvärden bekräftat bokningen och hyresgästen inom avtalad tid betalat överenskommen handpenning. Nyckel finns till höger om ingången till lägenheten i en kodförsedd nyckelbox på väggen. Koden fås vid ankomst av den s k ”Keyholdern”, som agerar i hyresvärdens ställe på plats. En extra nyckeluppsättning finns i lägenheten för öppnande av terrassdörren. Keyholdern har även en extra nyckel till lägenheten. Hyresgästen ska ALLTID lägga tillbaka nyckeln i låsboxen utanför dörren, efter öppnandet av dörren.


2. Betalning

2:0 Konto för inbetalning är Handelsbanken 6516-195 292 502
2:1
 25 % av bokningsbeloppet skall betalas vid bokningstillfället.

2:2 Resterande 75 % skall vara oss tillhanda senast 20 dagar före tillträdet.

2:3 Sker bokningen senare än 20 dagar före tillträdet så skall fullt hyresbelopp betalas in omgående.

2:4 När full betalning erlagts är lägenheten reserverad för er. Vi sänder då även ut alla de uppgifter ni behöver för er vistelse.


3 Avbeställning
3:0
 Om ej full betalning inkommit enligt ovanstående tidsplan så kommer detta betraktas som en avbeställning, och lägenheten kommer att erbjudas att hyra till andra intressenter.

3:1 Sker avbeställningen mer än 30 dagar före tillträdet återbetalas 100 % av erlagd hyra.

3:2 Sker avbeställningen mer än 10 dagar men mindre än 30 dagar före tillträdet återbetalas 50 % av erlagd hyra.

3:3 Sker avbeställning senare än 10 dagar före tillträde återbetalas inte någon del av erlagd hyra.


4 Villkor

Hyresvärden kan inte göras ansvarig för att restaurang, eller andra inrättningar är stängda.
Inte heller olyckshändelser, restriktioner från myndigheter, stölder, strömavbrott, buller, insekter etc. som ligger utanför hyresvärdens kontroll. Om inte annat avtalats garanterar inte hyresvärden att semesterlägenheterna är lämpade för mögelallergiker och andra överkänsliga personer. Utfästelser av hyresvärden skall vara inkluderade i bokningsbekräftelsen för att kunna åberopas.
Hyresvärden friskriver sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om hyresvärdens åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras

 • på grund av krig eller upplopp.
 • på grund av arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, vattenskada, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet.
 • på grund av annat hinder utanför hyresvärdens kontroll.

I det fall hyresvärden måste frånträda avtalet skall hyresvärden underrätta hyresgästen snarast och därvid erbjuda ett objekt som är av likvärdig eller av högre kvalitet, med undantag för ovan angivna situationer. Om hyresgästen godtar ett sämre ersättningsobjekt har denne rätt till ersättning för prisskillnaden. Om hyresgästen avstår från rätten till ett ersättningsobjekt eller kan ett sådant objekt inte erbjudas, skall hyresvärden utan dröjsmål återbetala hyresbeloppet. Hyresgästen äger inte erhålla nedsättning av hyra för tid varunder hyresvärden låter verkställa arbete för sedvanligt underhåll av hyresobjektet eller fastigheten. Arbetet skall dock utföras utan onödig tidsutdräkt.

Hyresgästen förbinder sig under uthyrningsperioden

 • att väl vårda hyresobjektet och vad som hör till detta samt vid dess nyttjande iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.
 • att noggrant följa de ordningsregler som gäller för hyresobjektet, samt att ej störa allmän ordning eller grannar.
 • att ansvara för kostnader i samband med eventuell skadegörelse på hyresobjektet och dess inventarier.
 • att omedelbart rapportera eventuell skadegörelse till hyresvärden.
 • att inte utan hyresvärdens särskilda skriftliga tillstånd upplåta hyresobjektet till annan.
 • att inte utan hyresvärdens särskilda skriftliga tillstånd låta fler antal personer än det max antal bäddar som hyresobjektet erbjuder, att övernatta i hyresobjektet.
 • att inte utan hyresvärdens särskilda skriftliga tillstånd hålla husdjur i hyresobjektet.
 • att låta hyresvärdens platsombud/städpersonal få tillträde till hyresobjektet under hyrestiden för översyn.

Rökning inomhus är inte tillåten under några omständigheter!


5 Städning 

5:1 Det åligger hyresgästen att väl vårda och städa lägenheten under hyrestiden.


6 Lakan och handdukar 

6:1 I hyran ingår lakan och handdukar:

 • Sängkläder
 • Duschhandduk
 • Liten handduk
 • Badhandduk för utomhusbruk

7 Lägenhetens utrustning
Lägenheten hyrs ut fullt möblerad och har fullt utrustat kök. Hyresgästen ansvarar för att ersätta om skada sker på inventarier eller lösöre, som orsakats av hyresgästens försumlighet. Hyresvärden ansvarar ej för gästernas tillhörigheter under vistelsen, se därför till att ni har en gällande försäkring för lösöre. (ingår normalt i er hemförsäkring).


8 Retur av nyckeln 

8:1 Det åligger hyresgästen att alltid förvara nyckeln i låsboxen utanför lägenheten.
8:2 Kostnader i samband med borttappad nyckel kommer att debiteras hyresgästen.


9 Reklamation/avvikelser

Om det uppstår fel eller hyresgästen upplever avvikelser i hyresobjektet så skall detta omgående rapporteras till hyresvärden eller lägenhetens platsansvarige den s k ”keyholdern”.

Kontakta mig:

Plats

Cypern

Crystal Bay Park

Bahceli, Norra Cypern

Sverige
Trunstavägen 37A 1 tr,
741 30 Knivsta

Kontakta MIG

Telefon : +46 708 34 35 80

Email : maggan@unnadigmer.se

Följ

Facebook-f


Instagram


Youtube